2013 წლის 11 იანვარს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N199 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ინფოჯორჯია XXI” (ს/კ 202177296) შემსყიდველი - სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N199
10.01.2013

1065

 

2013 წლის 11 იანვარს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N199 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ინფოჯორჯია XXI” (ს/კ 202177296) შემსყიდველი - სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/