2013 წლის 11 იანვარს 12:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N200 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „დელტა-ნეტი“ (ს/კ404398503) შემსყიდველი - ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსის“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N200
11.01.2013

1068

 

2013 წლის 11 იანვარს 12:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N200 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „დელტა-ნეტი“ (ს/კ404398503) შემსყიდველი - ა(ა)იპ „რუსთავის კორპუსის“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/