2013 წლის 16 იანვარს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N201 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ევროპლანეტ ჯორჯია“ (ს/კ 205219379) შემსყიდველი - შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N201
14.01.2013

1071

 

2013 წლის 16 იანვარს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N201 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ევროპლანეტ ჯორჯია“ (ს/კ 205219379) შემსყიდველი - შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/