2013 წლის 16 იანვარს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N202 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ბიზნეს ენერგია+“ (ს/კ 216410578) შემსყიდველი - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N202
14.01.2013

1072

 

2013 წლის 16 იანვარს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N202 საჩივრის  (მომჩივანი შპს „ბიზნეს ენერგია+“ (ს/კ 216410578) შემსყიდველი - თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/