2013 წლის 15 თებერვალს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N230 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ბორჯომი ვოთერს“ (ს/კ 226146872) შემსყიდველი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/  " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N230
13.02.2013

1114

 

2013 წლის 15 თებერვალს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N230 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ბორჯომი ვოთერს“ (ს/კ 226146872) შემსყიდველი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/