2013 წლის 15 თებერვალს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N231 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „სხივი“ (ს/კ 400007041)  შემსყიდველი - საქართველოს შსს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N231
14.02.2013

1117

 

2013 წლის 15 თებერვალს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N231 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „სხივი“ (ს/კ 400007041)  შემსყიდველი - საქართველოს შსს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/