2013 წლის 18 თებერვალს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N233 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ბიოლენ+“ (ს/კ404415156)  შემსყიდველი - შპს „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი")დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N234
18.02.2013

1122

 

2013 წლის 18 თებერვალს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N233 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ბიოლენ+“ (ს/კ404415156)  შემსყიდველი - შპს „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი")

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/