" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N236, N237 და N238
20.02.2013

1127

 

2013 წლის 22 თებერვალს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N238 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ალგორითმი“ (ს/კ 205043237)  შემსყიდველი - შპს „სამედიცინო ცენტრი-ჯანმრთელობა“)

2013 წლის 22 თებერვალს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N236 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „თბილისის შადრევნები“ (ს/კ 205192771)  შემსყიდველი - სსიპ „ბათუმის ბულვარი“)

2013 წლის 22 თებერვალს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N237 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ავერსი-გეოფარმი“ (ს/კ 203834075)  შემსყიდველი - შპს „ფსოქოკური ჯანმრთელობის და პრევენციის ცენტრი“ )

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/