2013 წლის 25 თებერვალს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N239 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ალგორითმი“ (ს/კ 205043237)  შემსყიდველი - საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინსიტრო“)2013 წლის 25 თებერვალს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N240 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ეისითი კვლევა“ (ს/კ 204441684)  შემსყიდველი - ქ. თბილისის მერია)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N239 და N240
21.02.2013

1128

 

2013 წლის 25 თებერვალს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N239 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ალგორითმი“ (ს/კ 205043237)  შემსყიდველი - საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინსიტრო“)

2013 წლის 25 თებერვალს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N240 საჩივრის (მომჩივანი: შპს „ეისითი კვლევა“ (ს/კ 204441684)  შემსყიდველი - ქ. თბილისის მერია)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/