სიახლეები/განცხადებები   ელექტრონული სისტემის ტექნიკური სამუშაოები 2014 წლის 8 ივლისს
08.07.2014

1615

 

ტექნიკურმა სამუშაოებმა შესაძლოა გამოიწვიოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 2014 წლის 8 ივლისს 21:00 საათიდან 21:30 საათამდე.