სიახლეები/განცხადებები   ელექტრონულ ტენდერში მიმწოდებელთა აქტიურობის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა
30.11.2012

1017

 

2012 წლის 30 ნოემბერს ორ ელექტრონულ ტენდერში მიმწოდებელთა აქტიურობის რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა.

პირველი ტენდერიSPA120026044, რომელიც ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვას, გამოცხადებულ იქნა 2012 წლის 9 ნოემბერს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ. აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობა მიიღო 27-მა მიმწოდებელმა.

მეორე ტენდერიSPA120026029, რომელიც შეეხება სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვას, გამოცხადებულ იქნა 2012 წლის 9 ნოემბერს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიერ და მასში მონაწილეობა მიიღო 24-მა მიმწოდებელმა.

მსგავსი შემთხვევა დაფიქსირდა სსიპსაქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოსმიერ 2012 წლის 30 ოქტომბერს გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერშიSPA120025610, რომელშიც ერთმანეთს კონკურენცია გაუწია 21-მა პრეტენდენტმა.