სიახლეები/განცხადებები   ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელო!
27.09.2011

474

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე, 2011 წლის 28 სექტემბრიდან ხელმისაწვდომია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელო.