სიახლეები/განცხადებები   კომპიუტერული ქსელის პროფილაქტიკური სამუშაოები
01.08.2014

1660

 

მოგახსენებთ, რომ საჯარო რეესტრში დაგეგმილია კომპიუტერული ქსელის პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება, კერძოდ დაგეგმილია ქსელური სუსტი წარმადობის მქონე კომუტატორების ახალი აპარატურით ჩანაცვლება,  ამ პროცედურის ჩატარების დროს  საჭიროა სერვერების გათიშვა.  რის გამოც გაითიშება შესყიდვების ელექტრონული სისტემა და შესაბამისად მომხმარებლებს არ ექნებათ წვდომა აღნიშნულ სისტემაზე.

პარასკევს 1 აგვისტოს 21:00 სთ-დან 2 აგვისტოს 09:00 სთ-მდე;

შაბათს 2 აგვისტოს 19:00 სთ-დან 3 აგვისტოს 09:00 სთ-მდე;

კვირას 3 აგვისტოს 19:00 სთ-დან 4 აგვისტოს 09:00 სთ-მდე