სიახლეები/განცხადებები   მიმწოდებელთა საყურადღებოდ!!! ტენდერში მონაწილეობის საფასურის გადახდა
14.12.2010

217

 

საფასურის გადახდა  სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ხორციელდება ბიზნეს ბარათისეშვეობით. საფასურის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს ნებისმიერი ბანკის მიერ გაცემული ბიზნეს ბარათით.