სიახლეები/განცხადებები   საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინ
03.12.2014

1923

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო აცხადებს საკონკურსო პირობებს დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით კერძო პირ(ებ)ისაგან საცხოვრებელი ფართ(ებ)ის შესყიდვაზე.

მიმაგრებული დოკუმენტები