სიახლეები/განცხადებები   სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს წევრთა შერჩევა
29.08.2014

1707

 

2014 წლის 2 სექტემბერს 12:00 სთ-ზე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შენობაში (მისამართი: თბილისი, რიჩარდ ჰოლბრუკის ქ. #8) გაიმართება სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს წევრთა  შერჩევა.