შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!2011 წლის 8 დეკემბრიდან გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისთვის და ელექტრონული ტენდერისთვის სტატუსის  – „ტენდერი არ შედგა“ –  მინიჭება ხორციელდება ავტომატურად სისტემის მიერ, იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში არც ერთმა მიმწოდებელმა არ მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნული სტატუსის მინიჭებისთვის საჭირო არ არის სატენდერო კომისიის შესაბამისი ოქმის ატვირთვა სისტემაში.  " />
სიახლეები/განცხადებები   სიახლე სისტემაში!
13.12.2011

543

 

შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!

2011 წლის 8 დეკემბრიდან გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისთვის და ელექტრონული ტენდერისთვის სტატუსის  – „ტენდერი არ შედგა“ –  მინიჭება ხორციელდება ავტომატურად სისტემის მიერ, იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში არც ერთმა მიმწოდებელმა არ მიიღო მონაწილეობა. აღნიშნული სტატუსის მინიჭებისთვის საჭირო არ არის სატენდერო კომისიის შესაბამისი ოქმის ატვირთვა სისტემაში.