სიახლეები/განცხადებები   სისტემის განახლება
15.02.2013

1118

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 15 თებერვალს 18:30 საათიდან 18 თებერვლის 19:00 საათამდე.