სიახლეები/განცხადებები   სისტემის მომხმარებელთა საყურადღებოდ!
09.09.2011

463

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებასთან დაკავშირებულმა ტექნიკურმა სამუშაოებმა შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 10 სექტემბერს 14:00 საათიდან 21:00 საათამდე.