სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებასთან დაკავშირებულმა ტექნიკურმა სამუშაოებმა შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 17 სექტემბერს 18:00 საათიდან 18 სექტემბერს 09:00  საათამდე." />
სიახლეები/განცხადებები   სისტემის მომხმარებელთა საყურადღებოდ!
16.09.2011

467

 

სისტემაში ახალი ფუნქციების დამატებასთან დაკავშირებულმა ტექნიკურმა სამუშაოებმა შესაძლოა გამოიწვიოს სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის გამართული ფუნქციონირების შეფერხება 17 სექტემბერს 18:00 საათიდან 18 სექტემბერს 09:00  საათამდე.