სიახლეები/განცხადებები   სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა (ს/კ 205146493) აცხადებს შესყიდვას
01.12.2014

1911

 

 

და იწვევს დაინტერესებულ პირებს (შემდგომში - პრეტენდენტი) შესყიდვის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად. შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველებს შესყიდვის ობიექტის ჩამონათვალი, რაოდენობა და აღწერილობა შეუძლიათ იხილონ 2014 წლის 01 დეკემბრიდან, შემდეგ ელექტრონულ ვებ-გვერდებზე: www.hsoj.ge; www.spa.ge