სიახლეები/განცხადებები   ტექნიკური სამუშაოები შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.
21.03.2017
  
 
22 მარტს 00:00-დან 03:00-მდე, ტექნიკური  სამუშაოების გამო გაითიშება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა.  გთხოვთ,  გაითვალისწინოთ აღნიშნული ინფორმაცია და რაციონალურად გადაანაწილოთ დრო სისტემაში განსახორციელებელი სამუშაოებისათვის, რაც თავიდან აგაცილებთ შესაძლო პრობლემებს. შეგახსენებთ, რომ ზემოთმითითებულ დროს არცერთ ტენდერში არ არის დაგეგმილი ელექტრონული ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების გამართვა.