სიახლეები/განცხადებები   ტექნიკური სამუშაოები
28.07.2014

1646

 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში მიმდინარე ორგანიზაციულ-ტექნიკური სამუშაობის გამო შესაძლოა შეფერხებით ფუნქციონირებდეს სააგენტოს დამატებითი სერვისები და ცხელი ხაზი.


სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა იფუნქციონირებს ნორმალურ რეჟიმში.