სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
19.09.2014

1727

 

სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერების 2014 წლის კონსოლიდირებულ ტენდერთან (CON 140000021) დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ სატენდერო კომისიის 2014 წლის 9 სექტემბრის N8 ოქმის საფუძველზე საქართველოს მთავრობის  მიერ გამოიცა 2014 წლის N1693 განკარგულება „შემსიდველი ორგანიზაციების მიერ სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერების 2014 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის (CON 140000021) სატენდერო დოკუმენტაციით დადგენილი ტექნიკური სპეციფიკაციების მქონე კომპიუტერების სახელმწიფო შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ“.