სიახლეები/განცხადებები   შპს “მექანიზატორი” (ს/კ206348736) აცხადებს შესყიდვას სამშენებლო სამუშაოებზე.
08.12.2014

1930

 

შპს “მექანიზატორი” (ს/კ206348736) აცხადებს შესყიდვას სამშენებლო სამუშაოებზე და იწვევს დაინტერესებულ პირებს შესყიდვის პროცესში მონაწილეობის მისაღებად; შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველებს შესასრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი (აღწერილობა და ტექნიკური დოკუმენტაცია) შეუძლიათ იხილონ 2014 წლის 05 დეკემბრიდან შემდეგ ელექტრონულ ვებ-გვერდზე: www.mechanization.ge;, ხოლო არაუგვიანეს 2014 წლის 08 დეკემბრიდან www.spa.ge და www.jobs.ge -ზე;

მიმაგრებული დოკუმენტები