სიახლეები/განცხადებები   ​საწვავის 2015 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში საწვავის აგაი სისტემის გარეშე შეძენის მოთხოვნ
25.12.2014
    
 
საწვავის გამარტივებული შესყიდვის შესახებ ინფორმაციის წარსადგენად სატენდერო კომისიის სახელზე გაგზავნილ წერილს უნდა ახლდეს სათანადო ფორმით შევსებული ექსელის ცხრილი. ექსელის  ცხრილი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე.