სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
13.04.2016
  
 

გაცნობებთ, რომ 2016 წლისთვის საჭირო მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების აკუმულატორების შესყიდვასთან დაკავშირებით არ იგეგმება კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადება. შესაბამისად, შემსყიდველ ორგანიზაციებს ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ შეისყიდონ მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების აკუმულატორები კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციების გათვალისწინებით.