სიახლეები/განცხადებები   ბაზრის კვლევა ფარმაცევტული პროდუქტების (CPV 33600000) შესასყიდად
17.03.2015
  
 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას იუვენილური რევმატოიდული ართრიტით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთათვის შესასყიდ პრეპარატებზე.

მიბმული ფაილები