სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს წევრთა შერჩევის მიზნით იწყება განაცხადების მიღება - 06.04.2015წ.
07.04.2015
  
 
სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოს ორი წევრის შერჩევის  მიზნით,  საბჭოს წევრობის კანდიდატთა  განაცხადების მიღება დაიწყება 2015 წლის  7 აპრილს და დასრულდება  2015 წლის 23 აპრილს.

მიბმული ფაილები