სიახლეები/განცხადებები   სისტემის მომხმარებელთა საყურადღებოდ!
06.12.2017
  
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტიის წარდგენისას სისტემურად შემოწმდება პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი და თუ იგი არ დაემთხვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, მიმწოდებლის პროფილში, მითითებულ საინდეფიკაციო კოდს, ელექტრონული  გარანტიის წარდგენის ნებისმიერი მცდელობა იქნება წარუმატებელი.