სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
21.01.2021
  
 
გაცნობებთ, რომ იგეგმება მძიმე ტვირთამწეობის საბურავების (სასოფლო და სატვირთო დანიშნულების) შესყიდვის მიზნით კონსოლიდირებული ტენდერის ჩატარება. გთხოვთ მეილის საშუალებით მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, 2021 წლისთვის საჭირო რაოდენობის შესახებ  თანდართული ფაილის სახით  ininoshvili@spa.ge-ზე არაუგვიანეს 1 თებერვლისა.
 
ყურადღება !!!
 
გთხოვთ, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოთ სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ ხელშეკრულებების გაფორმების სავალდებულო ვადაზე, ვინაიდან აღნიშნული ვადის გასვლის შემდგომ გამარჯვებული პრეტენდენტი უფლებამოსილი იქნება უარი განაცხადოს ხელშეკრულების გაფორმებაზე და აღნიშნული, სატენდერო კომისიის მიერ, არ იქნება განხილული როგორც უარი საბურავების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე.

საკონტაქტო პირი: ლაშა კირვალიძე 571 255 255


მიბმული ფაილები