სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს
12.07.2018
  
 
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენდამი დაქვემდებარებულ უწყებებში/ორგანიზაციებში სახელმწიფო შესყიდვების განმახორციელებელ პირთა შესახებ. ეს ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს მონაცემებს, როგორც საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ პირთა (იგულისხმება შესყიდვების სტრუქტურული ქვედანაყოფის როგორც ხელმძღვანელი, ასევე, უკლებლივ ყველა თანამშრომელი) აგრეთვე, ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე პირთა შესახებ.
საკითხის აქტუალობიდან  და მნიშვნელობიდან გამომდინარე, გთხოვთ, ზემოაღნიშნული ინფორმაცია თანდართული ცხრილის მიხედვით,   წარმოგვიდგინოთ  2018 წლის 16 ივლისის 18:00 საათამდე, შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@spa.gov.ge
 
# უწყებების, ორგანიზაციის და სტრუქტურული ქვედანაყოფის დასახელება საშტატო ნუსხით ან ხელშეკრულებთ გათვალისწინებული თანამდებობის დასახელება სახელი, გვარი ელ.ფოსტა; საკონტაქტო,მობ. ტელეფონი
         
         
         
 
 
 
 


საკონტაქტო ინფორმაცია:
ქეთევან თოფურია ტელ.: 577949410