სიახლეები/განცხადებები   ცვლილება „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესსა“ და „ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესში“
29.11.2018
  
 
გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 27 ნოემბრის №12 და №13 ბრძანებებით, ცვლილება შევიდა „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესსა“ და „ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესში“, რომლითაც შეიცვალა ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების წესი.

ცვლილება ამოქმედდება 2018 წლის 30 ნოემბრიდან. ცვლილების სანახავად იხილეთ თანდართული ბმულები:


ბმული 1; ბმული 2