სიახლეები/განცხადებები   საჯარო დისკუსია სახელმწიფო შესყიდვების თემაზე
18.04.2016
  
 
2016 წლის 15 აპრილს, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტმა „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) და საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ გამართეს საჯარო განხილვა ქვეყანაში სახელმწიფო შესყიდვების სფეროს თემატიკაზე.

მიბმული ფაილები