სიახლეები/განცხადებები   სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
18.03.2015
  
 
სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
შესყიდვის ობიექტი:   500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ქართლი-2“-ის ფოლადის ანძების ანტიკოროზიული დაცვის სამუშაოების განხორციელება 2 ლოტად

მიბმული ფაილები