სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
31.01.2018
  
 
ფიჭური სატელეფონო მომსახურების უწყვეტობისა და საბიუჯეტო სახსრების რაციონალური ხარჯვის პრინციპიდან გამომდინარე, 2018 წლის 30 იანვრის საქართველოს მთავრობის №226 განკარგულების შესაბამისად, შემსყიდველ ორგანიზაციებს დაერთოთ ნება CON170000034 კონსოლიდირებულ ტენდერში გამარჯვებულ მიმწოდებლებთან (შპს „მაგთიკომი“, შპს „ჯეოსელი“) ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ფიჭური სატელეფონო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელონ CON170000034 კონსოლიდირებული ტენდერის პირობების შესაბამისად, 2018 წლის 1-ელ მარტამდე.