სიახლეები/განცხადებები   ​შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
28.07.2016
  
 
გთხოვთ, სტატისტიკის წარმოებისა და კვლევისათვის წარმოგვიდგინოთ ინფორმაცია თქვენი ორგანიზაციის მიერ თანამშრომელთა (თანამდებობის პირები და სხვა თანამშრომლები) სამსახურებრივი მივლინებების ფარგლებში 2015 წლის განმავლობაში შესყიდული ავიბილეთების შესახებ  ctd.spa.ge მოდულში მითითებული ფორმის შესაბამისად.
გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია წარმოადგინოთ 2016 წლის 15 აგვისტომდე.
ვისაც არ გაგიხორციელებიათ ასეთი შესყიდვა, შეგიძლიათ საერთოდ არ შეავსოთ სისტემაში მითითებული ველები.