სიახლეები/განცხადებები   შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!
26.04.2016
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაციების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2016 წლისთვის საჭირო საბეჭდი მოწყობილობების ე.წ. „პრინტერების“ და ორიგინალი კარტრიჯის შესყიდვასთან დაკავშირებით არ იგეგმება კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადება. შესაბამისად, შემსყიდველ ორგანიზაციებს ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ პრინტერებისა და კარტრიჯების სახელმწიფო შესყიდვა, უწინდებურად, განხორციელდეს სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის გათვალისწინებით.