სიახლეები/განცხადებები   სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსა და SIGMA-ს ერთობლივი ღონისძიებები ქუთაისსა და თბილისში
26.11.2015
  
 
2015 წლის 25 და 26 ნოემბერს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსა და SIGMA-ს (ევროკავშირისა და OECD-ის ერთობლივი ინიციატივა) ღონისძიებები გაიმართა. შეხვედრების თემა იყო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების თანახმად, AA/DCFTA  ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ვალდებულებების შესრულებისთვის განხორციელებული და დაგეგმილი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური  ცვლილებები და 7 წლიანი სამოქმედო გეგმის ძირითადი მიმართულებების პრეზენტაცია. 

მიბმული ფაილები