სიახლეები/განცხადებები   ს.ს.ი.პ. მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ატარებს ბაზრის კვლევას
13.03.2015
  
 
ს.ს.ი.პ.  მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი ატარებს ბაზრის კვლევას საინჟინრო-საპროექტო მომსახურების  (თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების -კარ-ფანჯრების შეცვლის, სახურავის გადახურვის, სცენის იატაკის აღდგენისა და სადრენაჟო საკანალიზაციო  სისტემის მომზადებისათვის საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის მომზადება)  შესყიდვის მიზნით, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნის გათვალისწინებით.

მიბმული ფაილები