სიახლეები/განცხადებები   სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო" ატარებს ბაზრის კვლევას
24.02.2015
   
 
სსიპ "სოციალური მომსახურების სააგენტო" ატარებს ბაზრის კვლევას კომპიუტერული აქსესუარების, ნაწილებისა და საქსელო მოწყობილობების შესყიდვის მიზნით.

მიბმული ფაილები