სიახლეები/განცხადებები   სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას
19.03.2015
  
 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას იუვენილური რევმატოიდული ართრიტით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთათვის შესასყიდი პრეპარატი ტოცილიზუმაბის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით.

მიბმული ფაილები