სიახლეები/განცხადებები   სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას
19.03.2015
  
 
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო ატარებს ბაზრის კვლევას უშაქრო დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფისთვის, ანტიდიურეზული ჰორმონის  შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით.

მიბმული ფაილები