სიახლეები/განცხადებები   სს „საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
27.03.2015
  
 
სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ ატარებს ბაზრის კვლევას სხვადასხვა სახის სამშენებლო მასალების და მოწყობილობების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით.