გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „არტ-ფაბრიკა“ (ს/კ: 205233255)


12.09.2017
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“; 
ტენდერის ნომერი: SPA170010631
შესყიდვის ობიექტი: 98300000 – სხვადასხვა მომსახურება; 
პრეტენდენტი: შპს „არტ-ფაბრიკა“ (ს/კ: 205233255); 
გაფრთხილების საფუძველი: უარი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე. 
განკარგულება