გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „გაზტექმშენი“ (ს/ნ: 206245179)


23.08.2018
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: კასპის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: NAT170012759
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „გაზტექმშენი“ (ს/ნ: 206245179);
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება