გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „წალენჯიხის საგზაო სამმართველო“ (ს/ნ: 242728848)


10.07.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი; 
ტენდერის ნომერი: SPA170009790
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 
მიმწოდებელი: შპს „წალენჯიხის საგზაო სამმართველო“ (ს/ნ: 242728848); ; 
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება; 
განკარგულება