გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „მოურავი“ (ს/ნ: 400161579)


24.12.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: სსიპ „დაცული ტერიტორიების სააგენტო“;
ტენდერის ნომერი: NAT180016878;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „მოურავი“ (ს/ნ: 400161579); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება