გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011“ (ს/ნ: 404412177)


23.08.2019
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი;
ტენდერის ნომერი: SPA160005342;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011“ (ს/ნ: 404412177); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება