გაფრთხილებულ მომწოდებელთა სია   შპს „ერ ტე დე“ (ს/ნ: 406102550)


12.03.2020
  
 
შემსყიდველი ორგანიზაცია: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია;
ტენდერის ნომერი: SPA180005427;
შესყიდვის ობიექტი: 45200000 – მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები;
მიმწოდებელი: შპს „ერ ტე დე“ (ს/ნ: 406102550); ;
გაფრთხილების საფუძველი: სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვანი შესრულება;
განკარგულება